Bara för några år sen kunde patienter som letade efter information om en läkare, ett sjukhus eller en klinik bara hitta väldigt grundläggande information. Idag kan samma patient hitta detaljerad information om viktiga kvalitetsfaktorer som t.ex. en läkares erfarenhet, utbildning, patientratings, produktanvändning och klinik/läkaranmärkningar.

Trots den ökade tillgängligheten av information så är det fortfarande svårt att vara helt upplyst som konsument då patienter måste vända sig till flera olika källor. Informationen är utspridd och det finns fortfarande luckor i den data som är tillgänglig.

Trenden och riktningen är dock tydlig. Detta märks även på sjukvårdsindustrin då den har börjat att anpassa sig utefter patientens krav på information och värde. Samtidigt måste man komma ihåg att val av sjukvård inte är samma sak som att hitta det bästa erbjudandet på exempelvis en torktumlare. Sjukvård har egna kvalitetsparametrar och faktorer som påverkar patienters val, som t.ex. den personliga relationen mellan läkare och patient. Dessutom tas besluten ofta i stressade lägen vilket påverkar kvaliteten av beslutet.

Sjukvårdssektorn fortsätter att utvecklas med mer transparens och informationstillgänglighet för kunden. Utvecklingen sätter makten och kontrollen i patientens händer, vilket är väldigt positivt. Men bara för att det finns ett ökat konsumentbeteende inom sjukvården så ska patienter inte behandlas som konsumenter. Detta är något som svenska specialister är enade om. Vi på Catandra hoppas även att det förblir så framöver.